jaroos.nl

Mijn naam is Johan Roos. Dat is niet heel origineel. Wie googlet op Johan Roos vindt een allegaartje aan gezichten, voornamelijk van mannen, de meesten zijn Deen of Nederlander. De één kan goed voetballen, de andere is een Sprint Cart Racing Pro, de volgende kan heel goed vertellen hoe je binnen een organisatie op een praktische manier met strategie om kunt gaan.

Hier en daar tref je mijn gezicht aan. Ik schrijf gedichten.

Het is niet verrassend dat de domeinnaam johanroos.nl al vergeven is. Gelukkig heb ik nog een doopnaam. Die begint met een A. Dat maakt mij J.A. Roos.

En dat maakt deze site jaroos.nl. Een site over mijn poëzie, mijn optredens en alles wat daar bij hoort.